Produkcja – Hurt – Detal

Każdy rodzaj biznesu

Czym jest wideokonferencja i jak ją wykorzystać?

W przedsiębiorstwach, a nawet w grupach przyjaciół, ważną rolę pełni możliwość porozumienia się nawet kiedy poszczególni ich członkowie są daleko od siebie. Kiedyś taką role pełniły listy, następnie telefony, ale wciąż brakowało możliwości porozumiewania się w grupie w czasie rzeczywistym. Z pomocą przyszedł rozwój techniki co to są wideokonferencje?

To forma multimedialnego przekazu, który odbywa się tu i teraz pomiędzy fizycznie oddalonymi od siebie osobami. wykorzystuje się w tym celu specjalne komputery desktopowe. Prowadzenie rozmowy wymaga też, by każdy uczestnik posiadał mikrofon, kamerę oraz odpowiednie oprogramowanie obsługujące taki typ łączności.

Wideokonferencje i ich cechy

Dzięki nawiązaniu takiego połączenia porozumiewające się osoby mają o wiele większe możliwości niż te, które miałyby rozmawiając na przykład przez telefon. Wszyscy uczestnicy konferencji widzą się wzajemnie i słowa docierają do nich niemal w tym momencie, w którym są wypowiadane. Nie jest to w prawdzie sytuacja doskonale autentyczna (wciąż najlepsze warunki do rozmowy stanowi spotkanie w cztery oczy), jednak jest bardzo bliska takim właśnie okolicznościom stąd chętnie wykorzystuje się ją w różnych sytuacjach.

Dlaczego wideokonferencje stają się popularne

Firmy zakładają coraz więcej lokalnych biur. Poprawia to sprzedaż i wzmacnia pozycję firmy na rynku jednak niesie ze sobą pewne ryzyko w kwestiach zarządzania ludźmi i zasobami. Kontrola pracowników jest mocno ograniczona, bardzo trudno jest zweryfikować wykonanie zadań i egzekwowanie procedur. Z pomocą mogą nam przyjść telefony i zestawy do wideokonferencji polikom. Wideokonferencje prowadzone pomiędzy oddziałami dają znakomite efekty. Zarządzanie staje się łatwiejsze, a efekty pracy poprawiają się bardzo szybko. Nie warto więc osobiście jeździć między oddziałami, bo naraża to nas na ogromne straty czasu. Lepiej zainwestować w sprzęt do wideokonferencji.

Dodaj komentarz