Produkcja – Hurt – Detal

Każdy rodzaj biznesu

Co powinien zawierać regulamin sklepu internetowego?

Właściciel sklepu internetowego, który w regulaminie w jasny i zrozumiały sposób informuje swoich klientów o ich prawach i obowiązkach kreuje swój wizerunek sprzedawcy, któremu warto zaufać, co przekłada się na zwiększenie sprzedaży. Bezpieczny regulamin sklepu internetowego powinien zawierać niezbędne informacje, pozwalające na bezryzykowne świadczenie usług drogą elektroniczną.

Czy każdy sklep internetowy musi mieć regulamin?

W świetle art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną każdy właściciel sklepu internetowego czyli usługodawca świadczący usługi drogą elektroniczną musi zamieścić na stronie regulamin sklepu.
Kontrahent transakcji przed jej zawarciem musi mieć możliwość zobaczenia i pobrania regulaminu sklepu internetowego. Dlatego warto zamieścić go w witrynie w formie załącznika pdf.

Co należy zawrzeć w regulaminie?
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną nie określa wszystkich elementów i wytycznych tworzenia regulaminów. Wskazuje tylko kilka punktów, które muszą się w nim znaleźć i są to:
rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,
warunki zawierania rozwiązywania umów,
warunki świadczenia usług,
warunki reklamacji.

Z kolei ustawa o prawach konsumenta stanowi że klient najpóźniej w momencie zawarcia transakcji powinien zostać poinformowany o:
danych identyfikujących oraz adresowych sprzedawcy i siedziby firmy
sposobie i terminie zapłaty,
sposobie i terminie wykonania świadczenia przez przedsiębiorcę,

Nie jest określone gdzie powinny znaleźć się powyższe informacje, jednak większość właścicieli sklepów internetowych zamieszcza je w regulaminie sklepu internetowego. Gdy kupujący przed dokonaniem zakupu potwierdzi że zapoznał się z regulaminem, jednocześnie zostaje poinformowany o tych informacjach. Dzięki zatwierdzeniu regulaminy przedsiębiorca ma potwierdzenie.
Konstrukcja regulaminów internetowych jest skomplikowana, dodatkowo regulaminy muszą spełniać wymogi prawne, dlatego lepiej powierzyć jego sporządzenie specjalistom do tworzenia regulaminów sklepów internetowych.

Pamiętajmy aby nie kopiować regulaminów od konkurencji, ponieważ możemy zostać oskarżeni o naruszenie praw autorskich oraz o czyn nieuczciwej konkurencji!

Dodaj komentarz