Produkcja – Hurt – Detal

Każdy rodzaj biznesu

Jakie są obowiązki adwokata w dużej firmie?

kobieta w biznesieW różnych organizacjach i firmach lub korporacjach prawnicy mogą spodziewać się mimo wszystko podobnego zakresu działań, ponieważ w większości przypadków chodzi o obsługę praną instytucji, w której dany prawnik pracuje. Oczywiście w dużej mierze zależy to od branży, jednak za każdym razem każdemu adwokatowi potrzebna jest jego obszerna wiedza prawnicza, a nierzadko również jego bogate doświadczenie.

Rola adwokata w firmie i jego główne obowiązki
Każdy prawnik w zakresie swoich obowiązków będzie miał wpisanych najwięcej zadań związanych z obsługą prawną danego przedsiębiorstwa. Do najczęstszych zadań spotykanych na tym stanowisku należą:

  • sporządzanie szablonów umów, ich uzgadnianie pod względem formalno-prawnym oraz ich ostateczne zawieranie,
  • konsultacje w zakresie przygotowania i opracowania umów dotyczących zobowiązań spółki oraz jej poszczególnych komórek,
  • udział w negocjacjach kontraktowych, jakie zawierane są przez daną firmę,
  • analiza zmian w przepisach i aktach prawnych, które bezpośrednio dotyczącą działalności spółki,
  • sporządzanie opinii prawnych,
  • przygotowywanie różnego rodzaju regulaminów we współpracy z poszczególnymi działami firmy,
  • współpraca oraz obsługa biurowo-administracyjna rady nadzorczej i zarządu,
  • analiza sporów pracowniczych,
  • nadzór nad archiwizacją dokumentów spółki,
  • konsultacje w zakresie przestrzegania zapisów kodeksu pracy.

Pozostałe obowiązki adwokata firmowego
Adwokat prawa pracy w firmie ma obowiązek ciągłego, samodzielnego doszkalania się, a także podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych i dążenie do utrzymania wysokiej sprawności zawodowej. Adwokat musi być dyskretny, zachować w tajemnicy i zabezpieczyć przed ujawnieniem wszystkich istotnych i poufnych informacji, do których ma ciągły dostęp. Dodatkowo musi on przestrzegać zasady etyki zawodowej oraz zobowiązany jest stałego doszkalania się w zakresie prawa oraz działalności gospodarczej firmy, w której jest zatrudniony.

Dodaj komentarz