Produkcja – Hurt – Detal

Każdy rodzaj biznesu

urządzenie elektryczne

Kiedy laboratorium jest akredytowane?

Laboratorium środowiskowe może wykonywać szczegółowe badania określone w ustawie Prawo Ochrony Środowiska, tylko w przypadku jeżeli posiada akredytację. Co to jest akredytacja i jakie uprawnienia daje podmiotowi, który ją otrzymał?

Co to jest akredytacja laboratorium?

Akredytacja laboratorium, podobnie jak akredytacja dziennikarska czy akredytacja dyplomatyczna jest potwierdzeniem pewnych specjalistycznych właściwości lub umiejętności konkretnego podmiotu. W przypadku laboratorium, które wykonuje pomiar hałasu, podmiot zewnętrzny zaświadcza o tym, że laboratorium badawcze przeprowadza analizy środowiskowe w oparciu o najwyższe standardy jakości i z zachowaniem wszystkich norm i procedur do jakich zobligowane jest przez przepisy polskiego prawa.

Kto może nadać akredytację laboratorium?

Laboratorium nie może samo sobie nadać akredytacji – wymagane jest, aby akredytacja zawsze nadawana była przez zewnętrzny podmiot trzeci. W polskich realiach, zaświadczenia akredytacyjne wydawane są najczęściej przez Polskie Centrum Akredytacji. Potwierdzeniem posiadania akredytacji jest otrzymanie stosownego certyfikatu akredytacyjnego.

Akredytacja a System Zarządzania Jakością

Określając uprawnienia konkretnej jednostki badawczej należy wskazać na różnicę wynikającą z akredytacji oraz certyfikatu zarządzania jakością. Ten drugi rodzaj certyfikatu zaświadcza o predyspozycjach do zarządzania jednostką w obszarze specjalistycznych norm, z kolei akredytacja, to gwarancja podmiotu zewnętrznego, że założone procedury i normy jakości są wykonywane w praktyce na najwyższym możliwym poziomie, z zachowaniem wszelkich przepisów prawnych obowiązujących w danym zakresie.

Dodaj komentarz