Produkcja – Hurt – Detal

Każdy rodzaj biznesu

Ile kosztuje reklama w Google Ads?

Reklamy AdWords cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród osób, które pragną spopularyzować swoją stronę, a jednocześnie zwiększyć poziom wartościowego ruchu. Koszt reklamy Google Ads zależy w dużym stopniu od tego, jaki rodzaj reklamy wybierzemy. Na koszt całkowity wpływa również to, jaką stawkę ustali wybrany przez nas specjalista Google AdWords (Ads). Poniżej przedstawiono ile kosztuje Google Ads (stan na 2018 rok).

Model rozliczeń

Jak wyżej wspomniano, na koszt reklamy AdWords wpływa w dużym stopniu wybrana metoda rozliczeń. Można wyróżnić takie modele, jak:

  • CPC (cost per click), gdzie płacimy za każde pojedyncze kliknięcie. To od nas zależy, ile będzie wynosił maksymalny koszt kliknięcia. Koszt rzeczywisty nie będzie większy od ustalonej maksymalnej kwoty CPC. Na koszt kliknięcia ma wpływ wiele czynników m.in. trafność reklamy, czy też jej jakość.
  • CPM (cost per mille), gdzie płacimy za tysiąc wyświetleń naszej reklamy. Jest to najlepsza opcja dla osób, które dążą do, jak największego zasięgu odbiorców. Za pełne wyświetlenie uważa się stan, gdy reklama była widoczna w minimum 50% i przynajmniej przez jedną sekundę.
  • CPV (cost per view), gdzie płacimy za każde wyświetlenie naszego filmu reklamowego na YouTube. Opłata pobierana jest w przypadku, gdy odbiorca obejrzy minimum 30 sekund materiału lub wejdzie w interakcję z filmem (np. pozostawi komentarz).
  • eCPC, jest to metoda CPC, jednak tutaj główny nacisk kładziony jest na stopień konwersji na koncie. Stawka za kliknięcie uzależniona jest więc od szansy wystąpienia konwersji. W zależności od przypadku może być ona większa lub mniejsza.
  • CPA (cost per action), gdzie Google stara się tak ustawić stawki aby każdą pozyskaną konwersję płacić ustaloną stawkę. Samodzielnie ustalamy, ile maksymalnie możemy zapłacić za wystąpienie konwersji. Istotnym jest to, aby posiadać właściwą ilość konwersji. Muszą być one również odpowiednio skonfigurowane.
  • ROAS (return on ad spend), który jest modelem podobny co CPA. W tym przypadku określamy maksymalny koszt konwersji zgodny z oczekiwanym poziomem ROAS.

Niezależnie od modelu miesięczny koszt reklamy AdWords zależy od dziennego budżetu. Jego wysokość każdy ustala w sposób indywidualny. Koszt miesięczny łatwo policzyć mnożąc stawkę dzienną przez ilość dni w danym miesiącu.

Specjalista Google Ads

Na koszt reklamy Google Ads wpływa również stawka ustalona przez specjalistę Google Ads (AdWords). W pierwszej kolejności należy dowiedzieć się, jaki system obliczeń preferuje dana osoba. Zwykle jest to konkretny procent od miesięcznych kosztów reklamy, który jest na poziomie 5-15%. Im większy jest nasz budżet na reklamę Google Ads, tym więcej zapłacimy specjaliście.

Oczywiście można spotkać się ze stałą opłatą miesięczną. W takiej sytuacji opłacamy koszt prowadzenia konta, a ponadto koszt każdej kampanii. Wycena następuje w sposób indywidualny.

Za kilka godzin pracy specjalisty (miesięcznie) należy zapłacić kilkaset złotych. Ważne jest to, aby wybrać sprawdzonego i zaufanego specjalistę, który przyłoży się do konfiguracji naszej kampanii tak aby była trafna i skuteczna. Jedną z takich osób może być Grzegorz Czajkowski oferujący swoje usługi pod adresem: https://czajkowskiads.pl/.